Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Смета

Тойдыҥ сметазы

Бу сметала тузаланып, тойдыҥ баазын чоторго, керектÿ тÿзедÿлерди эрте кöрÿп ийерге jарар. Сметаныҥ файлын бойыгарга алып алар. Ол тушта «баазы» ла «тöлöлгöн» деп тоолорды тургузып ийзегер, «керек» деген тоо бойы чотоло берер, ÿзе тойдыҥ баазы анайда ок бойы чотолор.

Статья Баазы Тöлöлгöн Керек
Текши
Фотограф
Оператор
Бије тургузар кижиниҥ јалы
Кöкчи
Визажист
Парикмахер
Маникюр
Ювелир
Фейерверк
Кычыру бичиктер
Шарлар
Айылчыларга сыйлар
Јÿстÿктер
Бензин
Айылчылар тартар машина, автобус
Банкет
Банкетке помещение
Курсак азар улустыҥ јалы
Официанттар
Айак јунар улустыҥ јалы
Залды керкеедери (оформление)
Тамада
Артисттер
Аппаратура
Курсак
Аракы
Торт
Скатертьтер
Јииттердиҥ фужерлери
Арткан айак-казан
Салфеткалар, чаазын, кол арчыыр полотенцелер, сабын
Фартуктар
Шампанга тагар наклейкалар, баннерлер, плакаттар, кепке базар (печатный) продукция
Регистрация
Јииттердиҥ машиназын кееркедери
Арткан машиналарды кееркедери
Машинаныҥ арендазы (лимузин, о.ö.)
Кÿÿлелер
Фотограф
Фужерлер
Кыстыҥ кийими
Сыргалјынныҥ чечеги
Платье
Фата
Диадема, венок, шпильки
Бижутерия
Перчатки
Колготки
Ич кийими
Туфли
Кольца(юбки)
Сумочка
Косметика
Уулдыҥ регистрацияга кийими
Костюм
Чамча
Галстук
Аксессуарлар
Öдÿги
Носоктор
Ич кийими
Бутоньерка
Тойдыҥ кийнинеҥ
Гостиницада номер
Јол-јорык
Выкуп
Свидетельдерге ленталар, медальдар
Акча, выкуп
Алтай той
Айыл тудары (агажы)
Улус отурар столдор, такталар
Грузовой машиналардыҥ арендазы
Орын-тöжöги
Чач тараар тарак, јыламаштар, таналар, ленталар
Камчы\арчын
Кöжöгö
Курлар
Шаалта
Куда
Тепши, јепсел
Курсак
Кыстыҥ кеби
Платье
Чегедек
Бöрÿк
Öдÿги
Уулдыҥ кеби
Чамча
Каптал\жилет
Штан
Бöрÿги
Уулдыҥ орын-тöжöги
Баш кайырчагы
Орын-тöжöги
Кыстыҥ јöжööзи
Баш кайырчагы
Орын-тöжöги
Мебель
Бытовой техника
Айак-казан
Оноҥ до öскöзи

Сметаныҥ файлын бойыгарга алып аларга јараар.

Один комментарий

  1. Эркелей :

    Коркышту керекту смета:)

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)