Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Кыстыҥ јööжöзи

Кыстыҥ јööжöзин јуурга ÿзе куда туткан тöрööндöри болужат. Кезик улус акчазыла кыстыҥ ада-энезине берет, кезиги — бойыныҥ ÿлÿзин садып берет. Јööжöдö учурлу ла тузалу немелер болот. Учурлузынаҥ:

 • баш кайырчак
 • кийис
 • орын-тöжöги
 • кыстыҥ öдÿги
 • айак-казаны

Анайда ок кöп улус тураныҥ ичине тургузар немелерин ле башка-башка јепселдер алат. Олордыҥ тоозында: сооткыш, плитка, кийим јунар машина, телевизор, микроволновка, мультиварка, пылесос; шкафтар, диван, стол, отургыштар ла о.ö. Андый да болзо, кажы ла биле јööжöни бойыныҥ арга-кÿчиле јууйт. Кажы бир улустыҥ кыска берген јööжöзи ас болзо, кыстыҥ јööжöзи «уйан» деп айдарга јарабас, уйатту.

Калганчы öйдö јаан баш кайырчактыҥ ордына кичинек, эптÿ шкатулкалар да берет. Бу јииттердиҥ эм тургуза јадар јери јарт эмес, айса ол кичинек, айса олор öскö јерге кöчÿп барар болзо јакшы ла эптÿ. Öскöзинде баш кайырчакты эдер кижини озолондыра таап, ол кижиле куучындажып алар керек.

Кийисти кыстыҥ улузы бойлоры кееркедет. Кийиске кулјалар, сööктиҥ таҥмазын саларга јарар.

Баш кайырчактыҥ jаҥары

Баш кайырчактыҥ jаҥарын комментарийлерге бичиген Алтынайга jаан быйан!

Тöрт кайыҥныҥ тöзинеҥ
Чÿмдеп эткен баш кайырчак.
Тöр бажына jуузын деп,
Алкап сыйлаган баш кайырчак.

Ак кайыҥныҥ тöзинеҥ
Кееркедип эткен баш кайырчак.
Айыл ичинде турзын деп,
Алкап берген баш кайырчак

Анайда ок бу бÿкте.

Бу бÿкти белетерге биске болужыгар! Кандый бир саналар бар болзо, биске чийигер. Бу сурактарды элбееде јартагар:
Не болот, учуры. Јöжö садыш — ойын-кокырга. «Келин садыш», учуры.

Комментарии (5)

 1. карина :

  Калганчы öйдö јаан баш кайырчактыҥ ордына кичинек, эптÿ шкатулкалар да берет.
  мебельный магазиндерде кайырчактын ордына комод эдет. кижинин куунине 1араар (на заказ).

 2. Лидия :

  яна рудковская сундук тудунып турган

 3. Алтынай :

  Баш кайырчактын jанары болгон болзо.

 4. Алтынай :

  Jоожо садыштын табыскагы
  Торт кайыннын тосинен
  Чумдеп эткен баш кайырчак.
  Тор бажына jуусын деп,
  Алкап сыйлаган баш кайырчак.
  Ак кайыннын тосинен
  Кеерекет эткен баш кайырчак.
  Айыл ичинде турсын деп,
  Алкап берген баш кайырчак

 5. Анна Васильевна :

  Белкенчек откурзе, кайырчакты lазаган усты база 1арлаар керек деп сананып турум.

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)