Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Кыстыҥ јöжööзи

Кыстыҥ јöжööзин јуурга ÿзе куда туткан тöрööндöри болужат. Кезик улус акчазыла кыстыҥ ада-энезине берет, кезиги — бойыныҥ ÿлÿзин садып берет. Јöжööдö учурлу ла тузалу немелер болот. Учурлузынаҥ:

 • баш кайырчак
 • кийис
 • орын-тöжöги
 • кыстыҥ öдÿги
 • айак-казаны

Анайда ок кöп улус тураныҥ ичине тургузар немелерин ле башка-башка јепселдер алат. Олордыҥ тоозында: сооткыш, плитка, кийим јунар машина, телевизор, микроволновка, мультиварка, пылесос; шкафтар, диван, стол, отургыштар ла о.ö.  Андый да болзо, кажы ла биле јöжööни бойыныҥ арга-кÿчиле јууйт. Кажы бир улустыҥ кыска берген јöжööзи ас болзо, кыстыҥ јöжööзи «уйан» деп айдарга јарабас, уйатту.

Калганчы öйдö јаан баш кайырчактыҥ ордына кичинек, эптÿ шкатулкалар да берет. Бу јииттердиҥ эм тургуза јадар јери јарт эмес, айса ол кичинек, айса олор öскö јерге кöчÿп барар болзо јакшы ла эптÿ. Öскöзинде баш кайырчакты эдер кижини озолондыра таап, ол кижиле куучындажып алар керек.

Кийисти кыстыҥ улузы бойлоры кееркедет. Кийиске кулјалар, сööктиҥ таҥмазын саларга јарар.

Бу бÿк белетелип јат. Кандый бир саналар бар болзо, биске чийигер. Бу сурактар јарталар:
Не болот, учуры. Јöжö садыш — ойын-кокырга. «Келин садыш», учуры.

Комментарии (4)

 1. карина :

  Калганчы öйдö јаан баш кайырчактыҥ ордына кичинек, эптÿ шкатулкалар да берет.
  мебельный магазиндерде кайырчактын ордына комод эдет. кижинин куунине 1араар (на заказ).

 2. Лидия :

  яна рудковская сундук тудунып турган

 3. Алтынай :

  Баш кайырчактын jанары болгон болзо.

 4. Алтынай :

  Jоожо садыштын табыскагы
  Торт кайыннын тосинен
  Чумдеп эткен баш кайырчак.
  Тор бажына jуусын деп,
  Алкап сыйлаган баш кайырчак.
  Ак кайыннын тосинен
  Кеерекет эткен баш кайырчак.
  Айыл ичинде турсын деп,
  Алкап берген баш кайырчак

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)