Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

Вернуться к голосованию

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Алтай тойдыҥ сценарии

Бу бÿк белетелип јат. База бир öйдöҥ киригер!

Комментарии (13)

 1. вадим :

  алтай тойдын откуретен эп-аргазы

 2. сурайа :

  алтай той белкенчекктин ле баланын 1 jажын откурер ле юбилейлик алтай сценарийлер болгон болзо! Бук белен болзо сакып туруп кычырарым.

 3. Редактор :

  Сурайа, слердиҥ кÿÿнземелерди бÿдÿрерис ле. Койу кöчöниҥ сценарии белен. Бу бÿктеҥ кычырып аларга jарар.

 4. Вадим :

  Jакшлар! Бугунги кунде алтайлап той jыргал откурип турган улус сурекей ас, баштапкы шылтак ол алтай тилди ичкирим ондобой турганы, онын учун jаан сурак; Алтай jараш состорло бичилген сценарийлер салзар, канча калыкты cуундирер здер. Jаан быйан.

 5. сурайа :

  сценарий jарады , эмди юбилейлик 50, 45, 60 jашка болгон болзо кошту суунер эдим! jан быйан!

 6. сарыкыс :

  Мен алтай тойлор, белкенчектер откурип турум менде сценарийлер бар. Алтай чум-jандарга тайанып бичилген.

 7. сурайа :

  Jакшы Сарыкыс, сценарийле улешкен болзор, озодон ло jаан быйан

 8. Арина :

  Алтай той кажыла аймакта башка откурилет…

 9. Темир :

  Унукова Нина Маковнанын бичиги бар, сценарийлу. jе бот, бичиктин адын эске алынбайдым.

 10. Редактор :

  Ийе, Нина Маковна тойлорды jакшы öткÿрет деп сананадыс. Бистиҥ порталга бойыныҥ ижи керегинде бичиирге кÿÿнзезе, бис сÿÿнерис!

 11. Сурайа :

  Алтай чум-jандар керегинде уроктор, занятийлер бар болзо улешсер деп сурап турум.

 12. Артем :

  сценарий качан белен болор ?

 13. Элина :

  Сценарий канча кире ойго белетелет не?тын керек

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)