Свадьба начинается с… пригласительных!

Во сколько вам обошлась ваша свадьба?

результаты

Узнайте, как можно существенно снизить расходы на алтайской свадьбе.


Алтай тойдыҥ сценарии

Бу бÿк белетелип јат. База бир öйдöҥ киригер!

Комментарии (19)

 1. вадим :

  алтай тойдын откуретен эп-аргазы

 2. сурайа :

  алтай той белкенчекктин ле баланын 1 jажын откурер ле юбилейлик алтай сценарийлер болгон болзо! Бук белен болзо сакып туруп кычырарым.

 3. Редактор :

  Сурайа, слердиҥ кÿÿнземелерди бÿдÿрерис ле. Койу кöчöниҥ сценарии белен. Бу бÿктеҥ кычырып аларга jарар.

 4. Вадим :

  Jакшлар! Бугунги кунде алтайлап той jыргал откурип турган улус сурекей ас, баштапкы шылтак ол алтай тилди ичкирим ондобой турганы, онын учун jаан сурак; Алтай jараш состорло бичилген сценарийлер салзар, канча калыкты cуундирер здер. Jаан быйан.

 5. сурайа :

  сценарий jарады , эмди юбилейлик 50, 45, 60 jашка болгон болзо кошту суунер эдим! jан быйан!

 6. сарыкыс :

  Мен алтай тойлор, белкенчектер откурип турум менде сценарийлер бар. Алтай чум-jандарга тайанып бичилген.

 7. сурайа :

  Jакшы Сарыкыс, сценарийле улешкен болзор, озодон ло jаан быйан

 8. Арина :

  Алтай той кажыла аймакта башка откурилет…

 9. Темир :

  Унукова Нина Маковнанын бичиги бар, сценарийлу. jе бот, бичиктин адын эске алынбайдым.

 10. Редактор :

  Ийе, Нина Маковна тойлорды jакшы öткÿрет деп сананадыс. Бистиҥ порталга бойыныҥ ижи керегинде бичиирге кÿÿнзезе, бис сÿÿнерис!

 11. Сурайа :

  Алтай чум-jандар керегинде уроктор, занятийлер бар болзо улешсер деп сурап турум.

 12. Артем :

  сценарий качан белен болор ?

 13. Элина :

  Сценарий канча кире ойго белетелет не?тын керек

 14. Торкош :

  Сарыкыс деп кижиле канайып куучындажып ийер арга бар? Телефоннын кем билер, улежип ийзер, быйанду болорым)))

 15. Диндилей :

  Сарыкыс, бедкенчектин сценарий ле улешсер

 16. Jергелей :

  Юбилейлик jашка,койу кочого бичилген бичимелдер бар да откурилген де эмей.Белен болзо тайанып табала откурерге jенил деп сананадым.

 17. Алина :

  Jакшылар,куданын суенариези кемде бар,улежип ийзер пожалуйста быйанду болорым???!

 18. Аня :

  Дакшылар ! Меге алтай той ло белкенчектин сценарийиле улежип ийер аргагар бар ба?

 19. Аноним :

  60 јашка учурлалган эр кижиге сценарий берсер

Слер нени сананып турар?

Имя

Контакты (по желанию)